Nieuwsoverzicht 29 augustus 1945: Bothenius Lohman 25 jaar burgemeester van Assen

Iedere dag lees je hier het belangrijkste nieuws van 75 jaar geleden. Vandaag: 29 augustus 1945.

Mr. Johan Bothenius Lohman, burgemeester van Assen.

Mr. Johan Bothenius Lohman, burgemeester van Assen.

Mr. Johan Bothenius Lohman is 1 september precies 25 jaar geleden benoemd tot burgemeester van Assen. De  Provinciale Drentsche en Asser Courant  staat uitgebreid stil bij de verdiensten van de meester in de rechten.  
 
De uit Friesland afkomstige Bothenius Lohman was voor zijn benoeming in Assen burgemeester van de plattelandsgemeente Tytsjerksteradiel. Vanaf 1920 heeft hij de Drentse hoofdstad onafgebroken gediend tot 1941, toen hem door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied eervol ontslag werd verleend.  

,,Dat hem dit ontslag eervol werd toegekend had burgemeester Lohman stellig niet te danken aan de wijze waarop hij de Duitse indringer tegemoet getreden is”, schrijft de Provinciale Drentsche en Asser Courant . Bothenius Lohman had niets met de bezetter. ‘De strubbelingen die daaruit voortkwamen waren zelfs van dien aard dat ze dikwijls onderwerp van gesprek waren in de stad.’ 

Volgens de krant had de gemiddelde Assenaar veel respect voor de waardige houding van de burgemeester. Na de oorlog is er kort een waarnemer, dan keert de burgemeester weer terug.  

Bothenius Lohman heeft gedurende zijn 25-jarig burgemeesterschap veel voor de stad betekend. Zo zag Bothenius Lohman het belang van de T.T. voor Assen als een van de eersten in. Gedurende zijn bestuur vestigden de stichtingen voor geesteszieken Port Natal en Licht en Kracht zich in Assen. Het sportpark achter het bos kwam er gedurende zijn bestuur. Ook heeft Bothenius Lohman zich sterk ingezet voor het onderwijs. Het grote aantal nieuwe schoolgebouwen in de Drentse hoofdstad is daarvan het bewijs.

De Asser bevolking eert de burgemeester binnenkort met onder andere een defilé.

Oproep aan jonge moeders: sta deel melk af!

Het Asser Wilhelminaziekenhuis heeft een tekort aan moedermelk. Daarom roept het ziekenhuis jonge moeders op een deel van hun voeding af te staan aan het ziekenhuis. In ruil daarvoor ontvangen de moeders extra rantsoenen melk en boter.  

Elke week sterven een paar kinderen aan buikloop. Een deel daarvan zou door extra moedermelk gered kunnen zijn, zegt kinderarts dr. C.H. Verboom. Per kind is dagelijks ongeveer een halve liter moedermelk nodig.  

Je kunt deze onderwerpen volgen
Augustus
menu