Alle belangrijke informatie over de RI&E

RI&E is de afkorting van Risico Inventarisatie en Evaluatie en dit document beschrijft de risico's binnen een bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van medewerkers. Zo kan de werkgever snel inzicht verkrijgen in de situatie op de werkvloer en waar verbeteringen noodzakelijk zijn. A

Als onderdeel van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin de maatregelen worden beschreven die de vastgestelde risico's kunnen aanpakken. Wat is een RI&E, wat moet er allemaal in de RI&E staan en wie stelt dit op?

Wat is een RI&E?

Een RI&E samenstellen, is dus nodig om alle arbeidsrisico's binnen een bedrijf in kaart te brengen. Daarna wordt een plan van aanpak (PvA) opgesteld ter beheersing van deze risico's. Een RI&E heeft als doel om gezondheidsklachten en ongevallen op het werk te voorkomen, wat belangrijk is voor de medewerkers en het bedrijf in zijn geheel. Het leidt namelijk tot een lager ziekteverzuim en bevordert daarnaast de productiviteit en het werkplezier. Dit is bepalend voor het succes van een onderneming.

Wettelijk verplicht

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om een arbobeleid uit te voeren. De basis van dit beleid is een Risico Inventarisatie en Evaluatie, oftewel een lijst met de mogelijke arbeid gerelateerde risico's. Met deze lijst kunnen de juiste maatregelen getroffen worden. Een RI&E is dus een verplichting voor elke onderneming met personeel. Aan de hand hiervan moet ook een plan van aanpak gemaakt worden. Hierin staat wanneer, wie, welke maatregel moet nemen.

Wat moet er precies in de RI&E staan?

Een RI&E wordt volgens zeven stappen opgesteld:

 • 1. Inventariseren en noteren van de risico's. Hierbij worden risico's ingedeeld in soorten, zoals emotionele belasting en omgevingsfactoren. Werknemers worden vaak betrokken bij de inventarisatie.
 • 2. Evalueren en prioriteren van de risico's. De risico's worden gerangschikt van groot naar klein, waarbij wordt aangegeven welke functies of medewerkers met het risico te maken hebben, hoe vaak en hoe groot de gevolgen kunnen zijn.
 • 3. Opstellen van een plan van aanpak. Er wordt vastgelegd welke maatregelen de risico's moeten beheersen en wie deze maatregelen moet nemen.
 • 4. Toetsen van de RI&E. De RI&E vragenlijst en het plan van aanpak worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst. Aan de hand hiervan kan het aangepast worden.
 • 5. Bespreken van de RI&E in het bedrijf. De Ondernemingsraad en/of Personeelsvertegenwoordiging heeft hierbij instemmingsrecht .
 • 6. Treffen van risico-beperkende maatregelen. De preventiemedewerker is hierbij actief betrokken.
 • 7. Evalueren en bijstellen van de RI&E. Op deze manier blijft het actueel.

Om een RI&E maken makkelijker te maken, hebben veel branches een branchespecifiek RI&E-instrument ontworpen. Hiermee kan snel en eenvoudig een RI&E opgesteld worden. Een RI&E maken, kan ook uitbesteed worden. Neem in dit geval een kijkje bij HR navigator voor diverse RI&E aanbieders voor het beste resultaat.

Wie stelt de RI&E op?

De preventiemedewerker houdt zich namens de werkgever bezig met een plan van aanpak en een RI&E maken. De preventiemedewerker werkt hierbij samen met de Ondernemingsraad en/of de Personeelsvertegenwoordiging. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf ook de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Het gaat dan om bedrijven met 25 of minder werknemers . De preventiemedewerker kan zich ook laten bijstaan door een externe partij en hij of zij kan hulp vragen aan de medewerkers van het bedrijf. Zij weten immers wat er speelt op de werkvloer. Tevens hebben de medewerkers een inzagerecht om de RI&E en het plan van aanpak in te zien.

Voorbeeld van een vragenlijst

Er is geen standaard, kant-en-klare RI&E beschikbaar voor elke werkgever, maar voor veel branches zijn er instrumenten, waarmee het makkelijker wordt. Dit is gemaakt door werkgevers en werknemers van een bepaalde branche. Vaak is het beschikbaar in de vorm van een online platform , waardoor je makkelijk een vragenlijst voor jouw bedrijf kunt samenstellen.

Ter illustratie van een RI&E voor de schoolcatering kunnen de volgende vragen voorkomen omtrent werkdruk en rusttijden:

 • Er is minimaal twee keer per jaar een gestructureerde vorm van werkoverleg.
 • In werkoverleg wordt gesproken over arbeidsomstandigheden , verzuim en ongevallen.
 • Een onevenredige verdeling van taken wordt voorkomen.
 • Er wordt bij het verdelen van taken aandacht besteed aan kwetsbare groepen.

Bij elk van deze vragen kan ja, nee, hoog risico, laag risico en niet van toepassing aangekruist worden.

Hoe wordt de RI&E vragenlijst van jouw onderneming vormgegeven?

Nieuws

menu