Aangeboden door: hrnavigator.nl

Alles over de PAGO

Foto: pixabay

Als werkgever heb je een zekere verantwoordelijkheid tegenover je werknemers. Dat wil zeggen dat je verantwoordelijk bent voor hun gezondheid op het werk. Wat ze in hun vrije tijd uitspoken, heb je natuurlijk geen zicht op, maar dus wel op zaken die te maken hebben met de gezondheid op het werk. Daarom is het aan te raden om regelmatig onderzoek te doen naar de gezondheid. Het is overigens niet alleen een voordeel voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Er zijn namelijk veel regels en bij verzuim ben je doorgaans verplicht om een werknemer voor een periode door te betalen. Daarom wil jij natuurlijk dat er zo min mogelijk verzuim voor gaat komen en ook dat er een algehele fijne werksfeer heerst. Om dit kracht bij te zetten kan het aan te raden zijn om regelmatig een PAGO onderzoek uit te laten voeren. In dit artikel gaan wij daar wat dieper op in. Wat houdt dit onderzoek in? Wat is het verschil tussen dit onderzoek en het PMO onderzoek, alwaar je misschien ook wel eens van hebt gehoord. Vervolgens gaan we nog in op de vraag of het verplicht is om dit onderzoek uit te laten voeren. We sluiten af met tips om de juiste uitvoerder voor dit werk te vinden.

Wat is de PAGO betekenis?

We gaan eerst in op de precieze PAGO betekenis. Welnu, zoals de hoofdletters al doen vermoeden is dit een afkorting. Het is een afkorting van ‘Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Dit is een onderzoek waarbij de focus wordt gelegd op risico’s die in het bedrijf kunnen voorkomen bij werknemers. Misschien kunnen we dat duidelijker maken door er een voorbeeld van te geven. Stel je voor dat jij een fabriek hebt en je werknemers werken met giftige stoffen. Een onderzoek kan dan vaststellen welke risico’s werknemers lopen als het gaat om dit gif. Ook kan er worden gekeken of de algehele gezondheid van de werknemers nog van een goed niveau zijn. Dat zijn dus belangrijke aspecten die een grote rol spelen bij het onderzoek. Er wordt dus meer naar het algemene beeld gekeken dan naar medewerkers specifiek. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, maar dit hangt ook af van de uitvoerders van het onderzoek.

Verschil PAGO keuring een PMO onderzoek

In principe zijn er twee grote onderzoeken die uitgevoerd kunnen worden. De één hebben we hiervoor besproken en de andere is een PMO onderzoek. Maar wat is het verschil tussen deze twee onderzoeken? In principe zijn er twee elementaire verschillen te noemen. Een belangrijk verschil is dat een PMO onderzoek zich ook richt op het leven van de werknemer buiten het werk om. Het gaat dus ook om zaken die niet gerelateerd zijn aan arbeid, maar eigenlijk is dit een valse aanname. Want in principe is het dagelijks leven altijd gerelateerd aan de arbeid, want als jij bijvoorbeeld slecht slaapt, zorgt dit voor een slechte focus op het werk. Bij een PAGO keuring wordt de focus voornamelijk gelegd op zaken die gerelateerd zijn aan arbeid. Het onderzoek is dus ook wat beknopter en dat is dus ook een belangrijk verschil te noemen.

PAGO verplicht?

Welnu, misschien denk je als werkgever: dit zal allemaal wel, maar dit gaat een flinke duit kosten en is het dan ook verplicht? In principe is het antwoord daarop ja, maar dit behelst enige nuance. Daarvoor moeten we namelijk kijken wat er in de Arbowetgeving staat. Daarin staat dat je als werkgever verplicht bent om je werknemers in staat te stellen om zichzelf regelmatig te laten onderzoeken. Dus in principe kan gesteld worden dat een PAGO verplicht is, maar je kunt ook een PMO laten uitvoeren. Er staat namelijk niet precies in wat voor onderzoek dit moet zijn.

Maar is het dan ook verplicht voor een medewerker om deel te nemen aan een dergelijk onderzoek? In principe is het antwoord daarop nee, maar dit kan toch indirect verplicht zijn. Het kan bijvoorbeeld een voorwaarde zijn, omdat dit in het CAO is opgenomen. In die gevallen ben je als medewerker dus wel verplicht om deel te nemen. Vaak is dat ook voor je eigen bestwil.

De juiste uitvoerder vinden

Dan is het nog van groot belang om de juiste uitvoerder te vinden. Er zijn namelijk veel verschillende soorten organisaties die het uit kunnen voeren, maar hoe vind jij er één die het beste bij je past. Welnu, dan is het aan te raden om gebruik te maken van HR navigator. Daarmee kun je namelijk iets vinden wat bij jou past, want elk bedrijf zit natuurlijk anders in elkaar.

Nieuws

menu