Alles over het inschakelen van een bedrijfsarts

unsplash

Iedereen kent wel de bedrijfsarts, maar wat doet deze nu precies? In het kort kun je stellen dat een bedrijfsarts adviseert op het gebied van werk en gezondheid. Elk bedrijf moet een bedrijfsarts kunnen inschakelen, vaak via een arbodienst. Dit kan op het moment dat er ziekte of verzuim is, maar vooral ook om dit zoveel mogelijk te voorkomen door de werkomstandigheden te verbeteren.

Wanneer er toch verzuim plaatsvindt helpt een bedrijfsarts om werknemers zo snel en verantwoord mogelijk weer aan de gang te laten gaan.

Wat doet de bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts heeft meerdere taken, die zijn op te delen in vier onderdelen. Die vier hebben we hieronder toegelicht.

Preventief verzuim voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen, en daarom helpt een bedrijfsarts je met een gezonde en veilige werkomgeving. Er wordt hierbij geadviseerd over beschermende maatregelen bij fysiek werk, maar ook over bijvoorbeeld werkdruk. De bedrijfsarts is ook altijd beschikbaar voor overleg met de werkgever om arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Advies bij verzuim

Dit is waar de meeste mensen de bedrijfsarts van kennen, de taken bij verzuim. Wanneer een werknemer ziek is komt deze in contact met de bedrijfsarts. In samenspraak met alle partijen wordt vervolgens een plan gemaakt om de werknemers zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk te krijgen. Een aantal onderdelen hiervan is ook wettelijk vastgelegd.

Medische keuringen

Als werkgever ben je verplicht om werknemers een periodiek medisch onderzoek aan te bieden, de PAGO of PMO. Het is per branche verschillend wat hierin allemaal moet worden onderzocht, en uiteraard kun je daar als werkgever ook zelf een keuze in maken. De bedrijfsarts kan deze keuringen uitvoeren.

Het signaleren van beroepsziekten

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is bezig om de kwaliteit van preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding voor aandoeningen gerelateerd aan werk te verbeteren. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen zijn bedrijfsartsen verplicht om beroepsziekten melden bij het NCvB

Wanneer schakel je een bedrijfsarts in?

Wanneer een bedrijfsarts? Het is bekend dat je deze inschakelt op het moment dat een werknemer zich ziek meld. Je bent hier als werkgever zelfs wettelijk toe verplicht. De bedrijfsarts houdt het ziekteverloop en het re-integratieproces van de werknemer in de gaten. Maar niet alleen op dit moment schakel een bedrijfsarts in. Wanneer een bedrijfsarts nog meer nuttig is, is vooral voor preventie. Voorkomen is en blijft beter dan genezen, en daarom adviseert je bedrijfsarts jou om ziekte en verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Maar er wordt ook gekeken naar hoe de prestaties kunnen worden verbeterd door een goede fysieke en mentale gezondheid, en goede arbeidsomstandigheden.

Is een bedrijfsarts verplicht?

Een bedrijfsarts is verplicht volgens de wet. Althans, elke werknemer heeft het recht om een bedrijfsarts te kunnen consulteren. Dit kan dan gaan over gezondheidsvragen gerelateerd aan het werk, maar ook om privé zaken die invloed hebben op het werk. Men noemt dit ook wel een open spreekuur. De precieze voorwaarden die hiervoor gelden zijn vastgelegd in de arbowet. Je moet als werkgever je werknemers ook actief wijzen op dit open spreekuur, en je moet de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer bieden.

Om deze redenen is de functie van bedrijfsarts wettelijk beschermd. Er zijn drie minimale afspraken over de dienstverlening van een bedrijfsarts vastgelegd. Je bent in de volgende situaties verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen.

  • Verzuimbegeleiding en re-integratie
  • Keuringen bij aanstelling
  • PAGO of PMO

Ik ben het niet eens met de bedrijfsarts, wat nu?

Het kan natuurlijk zijn dat je het niet eens met de bedrijfsarts bent, maar wat doe je dan? Een bedrijfsarts mag nooit aanvullende gegevens over de gezondheid van de werknemer met je delen, ook niet als je het er niet mee eens bent. Je kunt er dus niet zoveel aan doen. Wanneer een werknemer het ook niet eens is met het advies van de bedrijfsarts is het mogelijk om een second opinion aan te vragen. Wanneer dit ook niets oplost kun je nog naar het UWV stappen, die dan het dossier gaat bekijken en opnieuw beoordeelt. Dit kan bijvoorbeeld ook zijn wanneer iemand het niet eens is met zijn arbeidsongeschiktheid verklaring.

Wil jij ook een bedrijfsarts inschakelen , maar ben je nog op zoek naar een goede optie? Het vinden van een goede bedrijfsarts is niet altijd makkelijk. HR Navigator maakt het je echter veel makkelijker, door alle aanbieders met elkaar te vergelijken voor jouw situatie. Op die manier is het selecteren van de juiste bedrijfsarts voor jou in een klap vrij makkelijk.

Nieuws

menu