Dit moet je weten over hernieuwbare energiebronnen versus niet-hernieuwbare energiebronnen

pexels.com

Tegenwoordig kun je veel lezen en horen over termen als schone energie, duurzame energie en groene energie.

Hier kun je bijvoorbeeld voor kiezen via een energievergelijker , maar het is natuurlijk ook nog mogelijk om energie te gebruiken dat opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen. De eerder genoemde termen hebben allemaal betrekking tot hernieuwbare energiebronnen, die steeds relevanter worden. Hernieuwbare energie is namelijk de energie die we uit natuurlijke bronnen van de aarde halen, waarbij je onder andere kunt denken aan de zon, het water en de wind. Deze bronnen worden hernieuwbaar genoemd omdat ze onuitputtelijk zijn, wat dus bij niet-hernieuwbare energiebronnen het geval is. Een groene energieleverancier kiezen via easyswitch.nl is slim als jij goed om wilt gaan met het milieu, wat dus mogelijk is met hernieuwbare energiebronnen. In dit artikel kun je meer lezen over deze twee soorten energiebronnen. 

Wat zijn de verschillen tussen hernieuwbare en niet-hernieuwbare energiebronnen?

Momenteel zijn de belangrijkste energiebronnen over het algemeen nog de fossiele brandstoffen, waarbij je onder meer kunt denken aan olie, aardgas en steenkool. Dit zijn helaas wel de niet-hernieuwbare energiebronnen. Ze zijn in de loop van miljoenen jaren ontstaan ver onder het aardoppervlak en zijn niet onuitputtelijk. Als deze bronnen op zijn dan zijn ze dus volledig verdwenen. Helaas is de snelheid waarmee dit het geval is te snel, puur omdat we te veel fossiele brandstoffen gebruiken. Het is dus eigenlijk nodig om een drastische verandering te maken in de manier waarop we niet-hernieuwbare energiebronnen gebruiken om ervoor te zorgen dat ze niet uitgeput raken. Hierdoor moeten we zoveel mogelijk gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, die dus vrijwel onuitputtelijk zijn. Dit zijn natuurlijke hulpbronnen die we in kunnen zetten om de levensduur van de niet-hernieuwbare energiebronnen te verlengen. 

Wat is het effect op het milieu van niet-hernieuwbare energiebronnen?

Een ander groot nadeel van de niet-hernieuwbare energiebronnen is de zeer negatieve impact dat het heeft op het milieu. Dit is eigenlijk nog erger dan uitputting. In de Verenigde Staten komt de belangrijkste oorzaak van koolstofemissies bijvoorbeeld door elektriciteitsopwekking. Dit wordt geproduceerd door fossiele brandstoffen te verbranden, wat dus echt niet goed is voor het milieu. Koolstofdioxide leidt net zoals andere broeikasgasemissies namelijk tot de opwarming van de aarde, terwijl andere vormen van klimaatverandering ook het gevolg zijn van deze emissies. Het kan bijvoorbeeld leiden tot droogte, bosbranden, smeltende gletsjers, roet, smog, zure regen, et cetera. Bij de hernieuwbare energiebronnen is dit juist veel minder het geval, zij hebben namelijk een kleinere ecologische voetafdruk dan de fossiele brandstoffen. Door over te stappen op hernieuwbare energie kan het milieu dus ook op een positieve manier beïnvloed worden, wat zelfs de klimaatverandering kan vertragen. 

Wat zijn hernieuwbare energiebronnen precies?

Steeds meer particulieren beginnen gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, wat natuurlijk goed nieuws is. In het verleden werd dit nog niet zoveel gedaan, dit kwam destijds met name door de hoge kosten die verbonden waren aan groene energie. Nog altijd zijn dit relatief dure bronnen, maar het begint wel steeds beter te worden. Naarmate de vraag naar verbeterde energie efficiëntie en schone energiebronnen zal het voor consumenten bovendien steeds eenvoudiger en goedkoper worden om voor groene energie te kiezen. Tegenwoordig maken we al gebruik van allerlei hernieuwbare energiebronnen om duurzame energie op te wekken waarmee we onze energiebehoeften kunnen voorzien. In ons land doen we dat met name met behulp van de wind en de zon, wat ook in veel andere landen het geval is. Daarnaast kan ook waterkracht gebruikt worden om schone energie op te wekken, al is dit in Nederland normaal gesproken niet echt mogelijk.