Aangeboden door: studyworks.nl

Hoe kies je een goede en effectieve bijlesleraar

Foto: pixabay

Bijles is waarschijnlijk een van de oudste onderwijsmethoden. In het verleden hadden alleen de welgestelde studenten de mogelijkheid tot bijles. Vandaag heb je veel verschillende bijlesprogramma’s beschikbaar voor studenten via scholen, commerciële bedrijven en particuliere dienstverlening. Tegenwoordig krijgen studenten op alle niveaus bijles om hen te helpen met talen, wiskunde, scheikunde, natuurkunde en nog veel meer. In dit artikel lees je hoe je de juiste bijlesleraar kiest.

Het kiezen van een bijlesleraar

Het kiezen van een bijlesleraar moet zeer zorgvuldig gebeuren. We verwachten dat de bijlesleraar intelligent is en kennis van zaken heeft. Maar intelligentie en kennis alleen zijn geen garantie voor het succes van de student. Wat ook belangrijk is, zijn de persoonlijkheidskenmerken van de leraar, of de leraar een professionele opleiding in bijles heeft gevolgd en weet hoe hij of zij effectief bijles moet geven.

De betreffende persoon moet enthousiast zijn en van het onderwerp houden. De bijlesleraar moet de wil hebben om te helpen en zijn of haar kennis met anderen te delen. Kijk altijd of de leraar het vermogen heeft om in te schatten wat er moet worden gedaan en of de bijlesleraar daar later naar handelt. Zoek verder naar empathie, het vermogen om aan te voelen wat de student voelt en nodig heeft. Een goede bijlesgever zal de leerling vragen de definitie in het leerboek op te zoeken, deze een paar keer te lezen en dan zal de bijlesgever het begrip controleren door de leerling te vragen de definitie in zijn of haar eigen woorden te geven of het nieuwe concept in een wiskundeprobleem te gebruiken.

Wat is effectieve bijles?

Effectieve bijles moet de student helpen om onafhankelijke te worden, kritische leervaardigheden eigen te maken en de student leert welke informatie moet blijven hangen en welke niet. Bij effectieve bijles rekenen moet de student tijdens elke bijles laten zien hoe rekenen in zijn werk gaat. De rol van de leraar is niet om te laten zien hoe een rekenprobleem moet worden opgelost, maar om de leerling te helpen leren hoe hij/zij de antwoorden moet vinden en hoe hij/zij zelf de oplossingen kan vinden.

De kern van een effectieve bijles Nederlands is Socratische vragen stellen. In het kort werkt het door de vraag van een student te beantwoorden met de vraag van de bijlesleraar, de student beantwoordt de vraag van de bijlesleraar en de bijlesleraar stelt een andere vraag. Vervolgens gaat dit proces door totdat de student de oplossing van het probleem zelf heeft ontdekt. In principe werkt een leraar als een gids naar de oplossing.

Nieuws

menu