Aangeboden door: igopromo.nl

Steeds meer bedrijven kiezen voor verantwoorde promotie

Foto: pixabay

Je bedrijf promoten is iets waar je niet aan ontkomt. Vaak wordt hiervoor gebruik gemaakt van social media of emailmarketing maar in de huidige tijd kan dit ook voor problemen zorgen. Gezien de nieuwe AVG wet kunnen deze vormen van promotie een risicovolle keuze zijn aangezien je niet zomaar ongevraagd mensen mag benaderen. De boetes die hiervoor uitgedeeld kunnen worden, zijn namelijk aanzienlijk en dit is waarschijnlijk wel het laatste waar je als bedrijf op zit te wachten. Een overtreding van de AVG wet kan zelfs een faillissement veroorzaken! Dit is dan ook de reden dat steeds meer bedrijven de veilige keuze maken en kiezen voor verantwoorde promotie. Deze keuze hoeft echter geen belemmering te vormen voor de zichtbaarheid van het bedrijf.

Wat is passieve promotie en wat is de kracht hiervan?

Er zijn twee soorten promotie te onderscheiden. Er kan immers onderscheid gemaakt worden tussen actieve- en de passieve promotie. De actieve variant heeft een digitaal karakter en wordt vooral vormgegeven door marketinguitingen waarbij gebruik wordt gemaakt van social media en email verkeer. Bij deze toepassingen worden mensen op een actieve manier benaderd. Dit gebeurde echter ook zonder toestemming van de mensen zelf, een optie die tegenwoordig in strijd is met de AVG wetgeving.

Om de bovenstaande reden maken veel bedrijven tegenwoordig een meer verantwoorde keuze in vorm van passieve promotie. Dit is een promotie techniek waarbij de doelgroep niet op een actieve manier benaderd wordt. Passieve promotie is promotiemateriaal in de vorm van bijvoorbeeld een keycord , pennen, muismatten, mokken , stickers en zelfs reclame op een auto of bakfiets valt hieronder. Op deze manier worden mensen altijd geconfronteerd met je logo of naam van je bedrijf zonder dat ze het gevoel hebben dat ze iets opgedrongen krijgen of ergens mee lastig gevallen worden. Passieve promotie is een zeer effectieve vorm van marketing dat gebaseerd is op het creëren van naamsbekendheid door de kracht van herhaling. Hierbij kan gedacht worden aan het weggeven van de genoemde items op beurzen en/of netwerkevenementen en zelfs in een kerstpakket. Ondanks het feit dat actieve promotie steeds meer aan terrein wint, wordt passieve promotie tot op de dag van vandaag gezien als een zeer krachtige tool om een bedrijf meer naamsbekendheid te geven.

De gevaren van actieve promotie

Hoewel actieve promotie steeds vaker ingezet wordt om bedrijven flink te promoten, is dit een keuze die niet geheel zonder risico genomen kan worden. Aangezien de samenleving steeds meer verhard en mensen bijna bij alles wat ze doen, geconfronteerd worden met actieve promotie beginnen veel mensen hier niet alleen minder gevoelig voor te worden maar krijgen ze er langzaam maar zeker ook genoeg van. De irritatie om eerst “verplicht” 10 seconden naar een reclamespot te kijken voordat een Youtube film getoond wordt is vaak groot. Daarnaast vormen promotiecampagnes die via Facebook of e-mail worden gelanceerd een grote irritatiebron.

Een ander veel voorkomend euvel bij het toepassen van actieve promotie is dat het mensen niet eens meer opvalt dat ze naar een promotiecampagne zitten te kijken. Dit heeft grote impact op het effect hiervan. De onderscheidende waarde van deze manier van het onder de aandacht brengen van een bedrijf is niet meer zo groot als voorheen het geval was. Een ander gevaar van actieve promotie is dat mensen niet alleen steeds kritischer worden maar zich ook snel aangevallen voelen. Door een actieve benadering in vorm van actieve promotie is dat standpunt snel bereikt. Een verkeerd woord in de promotie kan zorgen voor een grote hoeveelheid negatieve kritiek. Veel mensen schromen er niet voor om deze kritiek via de meest drukbezochte social media kanalen te verspreiden. Bedrijven komen hierdoor in een negatief daglicht te staan en moeten opboksen tegen een imago waar lastig vanaf te komen is. Tot slot mag is sinds de invoering van de nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) wet niet meer toegestaan om zomaar mensen actief te benaderen zonder dat hier toestemming voor is gevraagd. Hoewel de handhaving van AVG wetgeving tot nu toe alleen betrekking heeft gehad op de grotere zaken is het zeker van belang om hier wel rekening mee te houden. Veel mensen hechten immers steeds meer waarde aan hun privacy en ze hebben hier een goede reden voor.

Het onderscheidend vermogen van passieve promotie

Uiteraard wil dit niet zeggen dat het afgeraden wordt om als bedrijf bezig te houden met actieve promotie. Het is echter wel van belang om hierin een (privacy) verantwoorde keuze te maken. Daarnaast is een keuze voor een combinatie van active- en passieve promotie een goede optie om kansen te spreiden. Het onderscheidende vermogen van passieve promotie mag hierbij zeker niet onderschat worden, ondanks dat veel bedrijven dit zien als verouderde strategie.

Nieuws

menu