Steeds vaker sprake van geluidsoverlast bij hybride werken

shutterstock

In de afgelopen twee jaar is het aantal meldingen van geluidsoverlast toegenomen. Dit valt te verklaren door het feit dat we vaker vanuit huis werken en ons hierdoor sneller storen aan het geluid wat anderen produceren.

Denk aan het geluid van de buren, het geluid van het voorbijrazende verkeer, enzovoorts. Omdat niet aan iedere geluidsbron wat te veranderen valt, laten steeds meer huishoudens een akoestisch rapport opstellen voor hun woning. Een akoestisch rapport gaat in op de verschillende bronnen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken en de wijze waarop deze overlast beperkt kan worden door akoestische aanpassingen aan de woning. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de isolerende werking van ruiten in huis. Het houdt niet alleen de kou, maar ook het geluid van anderen buiten.

Geluid tijdens het werken al snel als hinderlijk ervaren

Geluiden die je in de avond hoort worden vaak niet direct als hinderlijk ervaren. Het zijn leefgeluiden die horen bij een tussenwoning, het wonen in een wijk, enzovoorts. Tijdens het werk worden diezelfde geluiden echter veel sneller als storend ervaren. Denk bijvoorbeeld aan het blaffen van de hond van de buren, rennende kinderen, toeterende auto’s, enzovoorts. Nu steeds meer organisaties voornemens zijn hybride te werken na de pandemie, is het zaak om zo goed mogelijk met deze geluiden om te leren gaan. Het laten uitvoeren van een geluidsmeting kan helpen om te bepalen wat daadwerkelijk kan worden aangemerkt als overlast en wat behoort tot leefgeluiden.

Akoestische aanpassingen aan een woning

Om de overlast door leefgeluiden terug te dringen, kan het raadzaam zijn een aantal akoestische aanpassingen door te voeren in huis. Het vervangen van de bestaande ruiten voor HR++ isolatieglas is er een voorbeeld van. In de tuin zou je kunnen kiezen voor speciale schuttingen, die een geluiddempende werking hebben. Daarbij zorgt meer groen in de tuin voor het opnemen van geluid. Specifiek voor het geluid binnen een woning is het verstandig om de ruimtes te vullen. Maak gebruik van een kleed, zet een aantal grote kamerplanten in de hoek van je kamers, enzovoorts. Meubels, kleden en planten nemen het geluid op. Het weerkaatst hierdoor minder, waardoor het geluid niet direct als hinderlijk wordt ervaren.

Subjectieve component in geluidsoverlast

Wanneer is er sprake van geluidsoverlast? Het is een vraag die vaak een sterk subjectieve component bevat. Wat door jou als overlast wordt ervaren, zal door een andere buur als normaal worden gezien. Juist om die subjectieve component weg te nemen, is het verstandig om een professionele geluidsmeting uit te laten voeren door een externe partij. Er zijn diverse partijen actief, die hulp bieden bij zo’n geluidsmeting. Door de uitkomsten hiervan naast de geldende richtlijnen te leggen, valt op te maken of er sprake is van overlast. 

Nieuws

menu