Aangeboden door: swishfund.nl

Terugbetalen met pinomzet in jouw onderneming

pixabay

Een gezond bedrijf beschikt over een eigen vermogen, eigen middelen en een goede kasstroom. Het is dan geen probleem dat hier tegenover vreemd vermogen op de balans staat. Het afsluiten van een zakelijk krediet kan zelfs voordelen hebben maar let op geld lenen kost geld!

Doel van de lening

Bij een zakelijke lening heeft de bestemming een belangrijke positie. Wordt de lening gebruikt om een omzetluwe periode te overbruggen of wordt het besteed aan voorraden of bedrijfsmiddelen. Betreft het het laatste dan staat er aan de ene kant vreemd vermogen en andere kant bezit. Bij een overbruggingsperiode waarbij er sprake is van beperkte financiële middelen slinkt het eigen vermogen.

Fiscale kosten aftrekbaar

Kosten van een lening zijn aftrekbaar van de winst. Door het betalen van rente en afsluitkosten zijn de netto kosten aanmerkelijk minder. Bij een ondernemer met een eenmansbedrijf wordt de belasting bepaalt door de schijven in box 3. Bij een maximale belastingdruk van 49,5 procent worden de kosten feitelijk verlaagd naar de helft. Bij een lagere winst is het voordeel toch nog een derde deel.

Terugbetalen via de pin

De aflossing van een zakelijk krediet gaat wel ten koste van de vrije kasstroom. De lening dient immers terugbetaald te worden. Als de omzet wisselend is bijvoorbeeld door seizoensinvloeden is het verstandig om bij volledige omzet meer af te lossen. Er zijn zakelijke kredietverstrekkers zoals Swishfund die deze mogelijkheid bieden met pinafroming. Door een percentage te nemen van de omzet wordt de aflossing meer bij goede tijden en minder als de omzet terugvalt.

Specifieke bedrijfstak

Deze methode is vooral geschikt voor ondernemingen die direct met de klant afrekenen zoals horeca en detailhandel. Het grote voordeel is dat de aflossing een gelijke trend volgt met de vrije kasstroom. Er zijn wel eisen voor deze leningvorm. Een ondernemer mag geen starter zijn, maar dient minimaal 12 maanden een onderneming te hebben en dient aantoonbaar een jaaromzet te hebben van 50.000 euro. Het gaat hierbij om omzet en geen winst.

De lening heeft een korte looptijd van minimaal drie maanden tot maximaal één jaar. De rente is wel afhankelijk van het risicoprofiel van de onderneming. Bij de kredietbeoordeling wordt inzicht verlangd van de rekeningcourant.

Nieuws

menu