‘Stikstof oplossing voor bevingen'

‘Stikstofinjectie is oplossing voor bevingen'

Zolang de NAM niet stopt met de gaswinning in Groningen, is er maar één middel dat helpt tegen aardbevingen en bodemdaling: het injecteren van het gasveld met stikstof.

Zolang de NAM niet stopt met de gaswinning in Groningen, is er maar één middel dat helpt tegen aardbevingen en bodemdaling: het injecteren van het gasveld met stikstof.

Nieuws

menu