Bomen verlagen snelheid

Bomen langs een weg kunnen helpen bij het verlagen van de verkeerssnelheid. Die conclusie wordt tenminste getrokken uit een experiment in Engeland. Hoewel bomen langs wegen gevaar opleveren, kunnen ze ook werken als alternatieve verkeersremmer, meldt internetsite verkeersnet.nl. De Norfolk County Council plantte met wisselende tussenafstanden 200 bomen langs wegen naar de stad. Ze staan dichter op elkaar naarmate de bebouwde kom verder wordt genaderd. Ook is geëxperimenteerd met het steeds dichter bij de weg planten van bomen. Daardoor lijkt het alsof je sneller gaat rijden. Verwacht werd dat automobilisten gas zouden minderen. De voorlopige conclusie is dat ze hun tempo inderdaad matigen.

Bomen langs een weg kunnen helpen bij het verlagen van de verkeerssnelheid. Die conclusie wordt tenminste getrokken uit een experiment in Engeland. Hoewel bomen langs wegen gevaar opleveren, kunnen ze ook werken als alternatieve verkeersremmer, meldt internetsite verkeersnet.nl. De Norfolk County Council plantte met wisselende tussenafstanden 200 bomen langs wegen naar de stad. Ze staan dichter op elkaar naarmate de bebouwde kom verder wordt genaderd. Ook is geëxperimenteerd met het steeds dichter bij de weg planten van bomen. Daardoor lijkt het alsof je sneller gaat rijden. Verwacht werd dat automobilisten gas zouden minderen. De voorlopige conclusie is dat ze hun tempo inderdaad matigen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Archief
menu