Minister houdt windplannen warm

Minister houdt windplannen warm

De initiatieven voor grootschalige windparken in de Drentse Veenkoloniën staan niet in de wachtkamer, zoals eerder door het rijk is gesuggereerd. Ze krijgen in het onderzoek naar de milieueffecten van windturbines in Drenthe evenveel gewicht als de gebiedsvisie die de provincie Drenthe nu samen met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden componeert.

De initiatieven voor grootschalige windparken in de Drentse Veenkoloniën staan niet in de wachtkamer, zoals eerder door het rijk is gesuggereerd. Ze krijgen in het onderzoek naar de milieueffecten van windturbines in Drenthe evenveel gewicht als de gebiedsvisie die de provincie Drenthe nu samen met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden componeert.

Uit die visie komt een voorstel om ruimte te bieden voor 280 megawatt aan windmolens en daarvoor worden alvast drie plekken bij Gasselterboerveen, Nieuw-Buinen en 2{+e} Exloërmond aangewezen. Daarnaast zijn er plekken in Emmen en Coevorden in beeld. De gebiedsvisie wordt door de provincie gepresenteerd als hét plan voor de windmolens in Drenthe, vanuit de gedachte dat het rijk de lagere overheden nodig heeft om snel en soepel tot windparken te komen. Daarvoor is draagvlak nodig in de regio zelf. Ruzie met de lagere overheden werkt vertragend en daar zit de minister niet op te wachten. Hij heeft een opdracht om snel 6000 megawatt aan windenergie te regelen.

Toch hebben de antwoorden van minister Kamp een andere toon. "Voor het project in Drenthe is de rijkscoördinatieregeling niet stilgezet, zoals aangegeven door mijn ambtsvoorganger. Hij heeft wel toegezegd geen onomkeerbare stappen te nemen. Ook is met de provincie afgesproken dat zij een alternatief mag aanleveren dat samen met andere alternatieven wordt beoordeeld in de milieueffectrapportage". Daaruit blijkt dat de plannen voor de windparken De Drentse Monden en Oostermoer – naar verwachting goed voor ruim 300 megawatt – nog alle kans van slagen hebben bij het kabinet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Archief
menu