Onderzoek naar SIC-vezels in blazers in Farmsum stelt teleur

Foto: DVHN

Het blijft onduidelijk of de kankerverwekkende SIC-vezels die in de omgeving van chemiebedrijf ESD in Farmsum zijn aangetroffen afkomstig zijn uit stofexplosies (blazers) van dit bedrijf.

Volgens onderzoeksinstituut TNO is niet altijd duidelijk in hoeverre blazers van ESD-SIC in Farmsum de meetstations op en rond bedrijventerrein Oosterhorn raken. Niet goed zichtbaar is of de meetapparatuur lucht uit de stofexplosie heeft aangezogen. Daardoor blijft de invloed van blazers op de gemeten concentraties van SIC-vezels in de omgeving ongewis.