Toezichthouder in natuurgebied Frederiksoord

Hotel Frederiksoord

Om zo'n 800 hectare bos en natuur in de regio rond Frederiksoord veilig en leefbaar te houden heeft stichting De Maatschappij van Weldadigheid een toezichthouder aangesteld: Henk Koorneef uit Boschoord.

Om zo'n 800 hectare bos en natuur in de regio rond Frederiksoord veilig en leefbaar te houden heeft stichting De Maatschappij van Weldadigheid een toezichthouder aangesteld: Henk Koorneef uit Boschoord.

Hij is onlangs beëdigd als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Koorneef is bevoegd corrigerend op te treden en in het uiterste geval proces verbaal op te maken bij overtredingen in het bos en de natuur. Hiermee is volgens de stichting ‘een stukje veiligheid en handhaving van openbare rust en orde in het gebied gewaarborgd'.

Nieuws

Meest gelezen

menu