Toezichthouder in natuurgebied Frederiksoord

Hotel Frederiksoord

Om zo'n 800 hectare bos en natuur in de regio rond Frederiksoord veilig en leefbaar te houden heeft stichting De Maatschappij van Weldadigheid een toezichthouder aangesteld: Henk Koorneef uit Boschoord.

Om zo'n 800 hectare bos en natuur in de regio rond Frederiksoord veilig en leefbaar te houden heeft stichting De Maatschappij van Weldadigheid een toezichthouder aangesteld: Henk Koorneef uit Boschoord.