Vaardigheid centraal in ‘nieuw' onderwijs

Platform-voorzitter Schnabel (rechts) overhandigt het rapport aan staatssecretaris Dekker. Foto: ANP/Remko de Waal

Leerlingen moeten in de toekomst meer leren in minder vakken. Er moet meer diepgang komen. Dat zegt de landelijke commissie Platform Onderwijs 2032.

Alle leerlingen moeten verplicht verschillende basisvaardigheden leren. De Nederlandse en Engelse taal zijn daarbij van cruciaal belang. Op de basisschool moet al vroeg worden begonnen met taalonderwijs. Daarnaast moeten rekenen, digitale vaardigheden en burgerschapsvorming in een verplicht lesprogramma worden opgenomen. Huidige vakken, zoals Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en de exacte vakken moeten worden geïntegreerd in richtingen zoals Mens & Maatschappij, Natuur & Technologie en Taal & Cultuur.