Veenkoloniën actiegebied gezondheid

Er komt een gerichte aanpak om de gezondheid van inwoners van de Veenkoloniën te verbeteren. Tweede Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) uit Annen doet morgen het voorstel daar 10 miljoen euro voor vrij te maken.

Veelkoppig monster

Wolbert doet haar voorstel tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De gezondheid van mensen in achterstandsgebieden is substantieel slechter dan elders. ,,De levensverwachting is er acht jaar minder. Maar erger is misschien wel dat ouderdomsklachten zo'n 15 jaar eerder beginnen. Al rond je zestigste levensjaar'', aldus Wolbert.

Het Kamerlid noemt de slechtere gezondheid een 'veelkoppig monster'. Allerlei factoren spelen erbij een rol. Naast levensstijl ook een gebrek aan kennis, armoede, ongezondere woon- en werkomstandigheden en laaggeletterdheid. Moderne methoden voor zorg op afstand met computers, zijn daardoor moeilijk toepasbaar.

Concrete doelen

Volgens Wolbert hebben experimenten op wijkniveau – bijvoorbeeld in de Utrechtse wijk Overvecht – laten zien dat met een integrale benadering resultaten kunnen worden geboekt. ,,We moeten de krachten bundelen en concrete doelen stellen. Bijvoorbeeld een afname van het aantal kinderen met overgewicht in vier jaar.''

De tien miljoen euro, 1,25 miljoen per jaar, wil Wolbert alleen inzetten om de actie aan te jagen. ,,Als het effect heeft zal dat leiden tot minder zorgkosten. De winst die zo ontstaat kunnen we dan weer inzetten om het vervolg uit te bouwen.''

Probleemregio

Het Drentse Kamerlid trekt samen op met coalitiepartner VVD waardoor een Kamermeerderheid gegarandeerd lijkt. Ze verwacht dat minister Edith Schippers (VVD) zich er niet tegen zal verzetten. Zekerheid daarover komt in december als er wordt gestemd over het amendement van Wolbert.

De Veenkoloniën zijn volgens Wolbert bij uitstek geschikt voor de aanpak omdat er al veel kennis over de problematiek verzameld is. ,,We weten op postcodeniveau wat er speelt.'' Ze vindt het bovendien een goed signaal dat het project nu eens niet in een van de grote steden wordt uitgevoerd. ,,Die eisen steeds weer alle aandacht op.'' Dat de Veenkoloniën ook een stempel als probleemregio krijgen, vindt Wolbert geen probleem. ,,Daar moeten we maar eens overheen stappen.''

'Overgewicht is norm'

,,Als je met een kind met een normaal gewicht bij het consultatiebureau komt, krijg je van andere ouders te horen dat het wel héél erg ziek moet zijn'', zegt Wolbert. ,,Want baby's met overgewicht zijn de norm geworden. Je ziet alleen nog maar te dikke kinderen.''

Oorzaken zijn er te over in het gebied. Er zijn relatief veel laag opgeleiden. ,,Ze hebben vaak te maken met een ongezonde woonsituatie en als de mensen werken is vaak een ongezondere baan.'' Ook het hoge aantal laaggeletterden is een probleem. Niet alleen omdat ze een kennisachterstand hebben of bijsluiters niet kunnen lezen. ,,Veel, overigens terechte, ideeën over zorg met bijvoorbeeld iPad's zijn daardoor veel moeilijker toepasbaar in de Veenkoloniën.''

Eerstelijnszorg

,,De discussie over de aanpak van gezondheidsproblemen in krimpgebieden begint vaak aan de verkeerde kant'', vindt Wolbert. ,,Het gaat altijd over ziekenhuizen, die gaan dicht of fuseren. Maar de discussie moet voeren over waar het begint. Bij de huisartsen, de gezondheidscentra, de eerstelijns zorg.''

Want verschillen tussen rijk en arm spelen niet in ziekenhuizen, vindt het Kamerlid. ,,Daarover praat je bij de huisarts en op scholen. We hebben nu gezegd: De gezondheidssituatie in de Veenkoloniën is echt slechter dan elders in Nederland. Er is veel obesitas, babysterfte, werkloosheid, laaggeletterdheid en er zijn meer rokers dan elders.''

Concrete doelen

Wolbert wil heel concrete doelen stellen. ,,Afspreken en de resultaten ook meten. Kinderen bijvoorbeeld via sport en een gezonde kantine minder overgewicht te laten krijgen. We moeten er echt een getal aan verbinden. En alle investeringen heel gericht inzetten op die paar doelen. We moeten het versmallen.''

De tien miljoen euro die Wolbert voorstelt voor de actie vrij te maken ziet ze slechts als aanjager. ''Dit soort inspanningen leidt ertoe dat er uiteindelijk minder genruik gemaakt wordt van gezondheidszorg. Een besparing dus. En dat geld mag terug in de regio. Bijvoorbeeld een derde naar gemeenten, een derde naar zorgverzekeraars en een derde naar de dokters. Uiteindelijk wordt iedereen er beter van.''

Regeerakkoord

In het regeerakkoord van VVD en PvdA hebben partijen afgesproken werk te gaan maken van de sociaal-economische gezondheidsverschillen. ,,Want we hebben het beste gezondheidssysteem van Europa en we zien nog steeds dat mensen met een laag inkomen en een lage opleiding gemiddeld acht jaar eerder overlijden. Daarnaast leeft die groep maar liefst vijftien jaar met een minder goede gezondheid. Vanaf hun zestigste hebben ze vaak al ouderdomsklachten. Gemiddeld is dat bij 75 jaar pas.''

Wolbert weet waarover ze praat. ,,In de Veenkoloniën is de opgave het grootst. Daar is het het moeilijkst. Ik ken het goed, ik heb in Stadskanaal gewerkt met kinderen in achterstandssituaties.''

Nieuws

menu