Wie was het vierde slachtoffer van het bootongeluk in het Schuitengat bij Terschelling? 'Oom Šefik was metselaar en oorlogsheld'

Vijf dagen na het bootongeluk in het Schuitengat bij Terschelling verscheen in de Bosnische krant Cazin een rouwadvertentie. ‘Tragisch verhuisd naar het hiernamaals. Šefik Begić, 57 jaar.’

Šefik Begić, Facebook.

Šefik Begić, Facebook.

Bij het ongeluk in het ochtendduister van vrijdag 21 oktober kwamen drie Friezen om en iemand die in de media werd opgevoerd als ‘een 57-jarige man uit Leeuwarden’. Dit vierde slachtoffer kreeg een naam toen woningcorporatie WoonFriesland een rouwadvertentie in de Leeuwarder Courant plaatste. Šefik Begić. Maar wie was hij en wat was zijn geschiedenis?