‘Jongeren moeten beseffen dat ook zij het virus verspreiden'

‘Jongeren moeten beseffen dat ook zij het virus verspreiden' ANP

Jongeren worden zelf meestal niet heel ernstig ziek van het coronavirus, maar ze moeten wel beseffen dat ook zij het virus verder kunnen verspreiden, waarschuwt Aura Timen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "Het zou heel jammer zijn als de aandacht verslapt. Als het virus maar lang genoeg rondgaat onder jongeren, sijpelt het vanzelf door naar ouderen en kwetsbare groepen", aldus Timen, die hoofd is van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding.

In de afgelopen week werden 5427 mensen positief getest, de helft meer dan een week eerder, zo blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. De grootste toename wordt gezien onder relatief jonge mensen. Uit gedragsonderzoek van RIVM en GGD-GHOR bleek een dag eerder dat veel mensen met milde klachten zich niet houden aan het dringende advies om thuis te blijven: 90 procent ging met klachten naar de supermarkt, 43 procent naar het werk en 64 procent had contact met familie of vrienden. "Heel verontrustend" vindt Timen dat.