287 leerlingen van basisschool geweerd

Nederlandse basisscholen hebben vorig schooljaar 287 leerlingen geschorst. Dit blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. Voor 88 kinderen is een andere school gezocht.

Volgens de Onderwijsinspectie geven scholen vrijwel altijd een ‘onveilige situatie' op als reden voor de maatregel.

Basisscholen hebben vorig schooljaar 31 keer een verwijderingsprocedure opgestart om een kind op een andere reguliere basisschool geplaatst te krijgen. In 57 andere gevallen zijn leerlingen doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Dat kan alleen met instemming van de ouders.

Vooral jongens

De grootste groep leerlingen die met schorsingen of verwijderingen te maken kreeg, waren jongens (89,9 procent). Bovendien zaten de meesten in de hogere groepen. Ruim de helft (58,9 procent) in de groepen 6/7/8, 33,8 procent in groep 3/4/5. In 12,5 procent van de gevallen betrof het kleuters.

Het aantal schorsingen (256) en verwijderingen (31) van basisschoolleerlingen is vorig schooljaar voor het eerst bijgehouden door de Onderwijsinspectie en kan dus niet vergeleken worden met eerdere jaren.

'De boodschap is heel zwaar voor een kind'

Gevoelsmatig, zegt Marieke Boon namens informatiepunt Ouders & Onderwijs, lijkt het alsof scholen steeds sneller tot deze verstrekkende maatregelen overgaan. ,,Een schorsing of verwijdering is altijd een teken van onvermogen'', stelt Boon. ,,Er is een bepaalde situatie ontstaan waarvan het schoolpersoneel echt niet weet hoe er mee om te gaan. Terwijl dit een uiterste noodmaatregel zou moeten zijn. De boodschap is namelijk heel zwaar voor een kind: je bent niet meer welkom op school. Dat gaat erg ver.''

,,Elke school hanteert hetzelfde toelatings- en verwijderingsbeleid'', reageert Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders. ,,Een schoolleiding zal nooit lichtzinnig overgaan tot zulke ingrijpende maatregelen, maar heeft wel de verantwoordelijkheid voor de sociale en fysieke veiligheid van alle leerlingen – om over het personeel nog maar te zwijgen. Vaak gaat er eerst een schorsing aan vooraf, als afkoelingsperiode. Dan wordt ook het samenwerkingsverband waarin de school zit erbij betrokken, om een oplossing te vinden die voor alle partijen de beste is.''

 

 

Nieuws

Meest gelezen

menu