Aantal 80-plussers in 2050 flink toegenomen

Aantal 80-plussers in 2050 flink toegenomen ANP

Het aantal 80-plussers zal in 2050 flink zijn toegenomen, voorspellen het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in de Verkenning Bevolking 2050. Volgens het CBS neemt het aantal 80-plussers toe van ruim 800.000 in 2021, tot zo'n 2 miljoen in 2050. Hoe sterk het aantal 80-plussers precies stijgt is vooral afhankelijk van de levensverwachting.

Het CBS heeft verschillende scenario's opgesteld. Als de levensverwachting sterker stijgt dan de CBS-prognose kan het aantal 80-plussers oplopen tot 2,6 miljoen in 2050. Neemt de levensverwachting minder sterk toe dan verwacht, dan stijgt het aantal 80-plussers tot 1,5 miljoen. Dat is nog steeds bijna twee keer zoveel als nu.

Als het aantal 80-plussers toeneemt, kan ook de vraag naar werknemers in de zorg stijgen. De beroepsbevolking stijgt echter niet mee met de toename van het aantal 80-plussers. Dit jaar zijn er op elke 80-plusser nog zo'n twaalf 20- tot 65-jarigen. In 2050 zal dit aantal zijn afgenomen. Er zijn dan per 80-plusser nog zo'n vier- tot zeven mensen in de beroepsleeftijd over. Hoeveel 20- tot 65-jarigen per 80-plusser overblijven, is naast de ontwikkeling van de levensverwachting ook afhankelijk van het geboortecijfer en migratie.

Nieuws

Meest gelezen

menu