Aantal doodgeboren baby's in Nederland sterk gedaald

Aantal doodgeboren baby's in Nederland sterk gedaald ANP

In Nederland is het aantal baby's dat jaarlijks dood geboren wordt in de afgelopen twee decennia sterk gedaald. In het jaar 2000 ging het om ruim duizend doodgeborenen en vorig jaar waren dat er vierhonderd, meldt UNICEF op basis van internationaal onderzoek.

Nederland is daarmee een van de landen die in verhouding de meeste vooruitgang hebben geboekt. Dat komt volgens UNICEF onder meer door diverse beleidsmaatregelen, maar ook doordat er meer aandacht is voor kwetsbare zwangere vrouwen en een gezonde levensstijl. Wereldwijd ging het doodgeboortecijfer met 35 procent omlaag.

Nieuws

menu