Aantal leerplichtige thuiszitters gedaald

Aantal leerplichtige thuiszitters gedaald ANP

Het aantal leerplichtige kinderen dat voor korte of langere tijd niet naar school ging, is vorig schooljaar afgenomen van 10.680 naar 9.972 leerlingen. Van hen stond 40 procent wel op een school ingeschreven, maar werd deze langer dan vier weken niet bezocht. Dat percentage is in vergelijking met vorig jaar gelijk gebleven.

De nieuwe cijfers staan in een brief die staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs woensdag naar de Tweede Kamer stuurt. Ieder voorjaar wordt de Kamer geïnformeerd over schoolverzuim in het vorige schooljaar.