Advies: taakstraf als alternatief voor verkeersboete

Advies: taakstraf als alternatief voor verkeersboete ANP

Mensen met probleemschulden moeten een andere straf kunnen krijgen als zij de verkeersregels overtreden. Er moet een andere sanctie komen, bijvoorbeeld een taakstraf, als alternatief voor de verkeersboete. Dat adviseert het WODC, het centrum dat onderzoek doet voor het ministerie van Justitie.

Momenteel is zo'n geldboete de enige straf die een verkeersovertreder opgelegd kan krijgen. Als iemand met grote schulden zo'n boete krijgt, is de enige optie om die persoon tot betaling te dwingen. "Dat leidt tot onnodige kosten voor de overheid en onnodige schade voor de verkeersovertreder", schrijft het WODC in een rapport. "De échte oplossing moet worden gezocht in het beschikbaar maken van andere typen sancties dan het betalen van een geldbedrag".

Volgens het NIBUD kampen 1,35 miljoen Nederlandse huishoudens met betalingsproblemen, waarvan de helft met ernstige. Als de overheid ook hen wil straffen voor wangedrag in het verkeer, "dan moet er een sanctie zijn die zij kúnnen ondergaan."

Termijnen

Sinds 2018 is de mogelijkheid om verkeersboetes in termijnen te betalen in de wet vastgelegd, om te voorkomen dat mensen met een kleine beurs door extra schulden nog verder in de problemen raken. Vanaf een boete van 75 euro kunnen Nederlanders een betaalregeling treffen. De afgelopen jaren nam het aantal boetes dat in termijnen wordt betaald flink toe.

Overigens is de kans dat iemand door een verkeersboete diep in de schulden raakt niet groot. Maar een verkeersboete kan zaken voor iemand met probleemschulden wel van kwaad tot erger maken. De afgelopen jaren zijn al maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat iemand niet veel verder in de problemen komt, maar die voorzieningen "veronderstellen wel een actieve opstelling van de beboete persoon".

Schuldhulpvereniging NVVK is positief over het voorstel. "We ondersteunen het pleidooi van het WODC om de overheid niet achter mensen zonder betaalcapaciteit aan te laten jagen in een poging ze tot betaling te dwingen", zegt juridisch adviseur Joeri Eijzenbach. "Meer aandacht voor de situatie van de persoon die de boete krijgt is daarom gewenst. Een alternatieve straf is een goede denkrichting.

Nieuws

Meest gelezen

menu