Amnesty: stop met isolatie in vreemdelingendetentie

Amnesty: stop met isolatie in vreemdelingendetentie ANP

Amnesty International roept samen met Dokters van de Wereld en het Meldpunt Vreemdelingendetentie de regering op te stoppen met isolatie in vreemdelingendetentie. Volgens de organisaties laat onderzoek zien dat de afgelopen jaren het aantal mensen dat in vreemdelingendetentie in isolatie werd geplaatst flink is toegenomen, ondanks het voornemen van de overheid om een vrijer regime te hanteren en isolatie minder vaak toe te passen.

Mensen in vreemdelingendetentie kunnen voor straf, maar ook op grond van een ordemaatregel in isolatie worden geplaatst. Dit laatste gebeurt volgens de organisaties vaak om medische redenen, waarbij gevreesd wordt voor de eigen veiligheid van iemand, zoals bij suïcidale uitlatingen. Volgens het rapport Isolatie in vreemdelingendetentie verdubbelde tussen 2016 en 2019 het aantal mensen in isolatie. In 2016 werd gemiddeld 59 keer per maand isolatie opgelegd, in 2019 110 keer; een toename van 86 procent.