Amsterdam gaat wachttijden jeugdhulp te lijf

Amsterdam gaat wachttijden jeugdhulp te lijf ANP

Amsterdam gaat maatregelen nemen om de oplopende wachttijden bij jeugdhulp te verkorten. Kinderen die niet snel genoeg terecht kunnen bij specialistische jeugdhulp, krijgen de komende maanden lichtere vormen van hulp om te voorkomen dat hun problemen verergeren en ze mogelijk uit huis moeten worden geplaatst.

"Momenteel moet 8,5 procent van de jeugdigen langer dan tien weken op (hoog)specialistische jeugdhulp wachten. We verwachten dat zowel het percentage als de wachttijd in de loop van het najaar zal toenemen. Dat is ernstig en onacceptabel, want het gaat hier om de meest kwetsbare kinderen in onze stad ", zegt de verantwoordelijke wethouder Simone Kukenheim.