Apart mondkapjesprotocol voor leerlingen speciaal onderwijs

Apart mondkapjesprotocol voor leerlingen speciaal onderwijs ANP

De PO-Raad komt maandag met een apart protocol over het dragen van mondkapjes in het voortgezet speciaal onderwijs. Dat is nodig, omdat leerlingen op die scholen soms beperkingen hebben die het dragen van een mondkapje heel lastig maken, zegt Sandra Beuving namens de raad.

Het voortgezet speciaal onderwijs volgt in principe het advies van de VO-Raad, die het dragen van mondkapjes op scholen tijdens verplaatsingen en in de pauzes dringend aanraadt. Maar volgens Beuving is het voor dove en slechthorende leerlingen essentieel dat zij gezichtsuitdrukkingen en de mond goed kunnen zien. Slechtziende leerlingen kunnen eveneens erg gehinderd worden door mondkapjes. Ook zijn er scholen waar leerlingen zodanige gedragsproblemen hebben, dat het dragen van een mondkapje vrijwel onmogelijk is.