Arbeidsinspectie: 15 procent uitzendbureaus overtreedt de wet

Foto: ANP

Circa een op de zeven uitzendbureaus overtreedt bewust de wet. Dat komt bij benadering neer op zo’n 2500 malafide bedrijven, schat Rits de Boer, inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie in een interview met NRC.

Bij de uitzenders wordt bijvoorbeeld minder dan het minimumloon betaald, worden overuren niet uitgekeerd, wordt de arbeidstijdenwet overtreden of worden onterecht boetes uitgedeeld aan uitzendkrachten die te laat op het werk komen.