Archief Annie M.G. Schmidt naar museum

Archief Annie M.G. Schmidt naar museum ANP

Het privéarchief van schrijfster en dichteres Annie M.G. Schmidt (1911-1995) is in handen gekomen van het Letterkundig Museum in Den Haag. Het is geschonken door haar zoon Flip van Duijn.

Hoogtepunten in de schenking zijn volgens het museum de circa 185 brieven die Schmidt aan haar moeder schreef en de tweezijdig bewaard gebleven briefwisseling met haar man Dick van Duijn (zo'n 280 brieven). Ook uitgebreide correspondentie met vriendinnen en met impresario en theaterproducent John de Crane maken deel uit van het archief.