Asscher: geen ingrepen bij cao

Asscher: geen ingrepen bij cao ANP

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) blijft cao's die voor een belangrijke meerderheid in een sector gelden, opleggen aan de rest van de sector. Hij houdt vast aan de mogelijkheid om collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen verbindend te verklaren. Daarmee kan concurrentie op arbeidsvoorwaarden worden voorkomen.

De bewindsman benadrukte dat donderdag in de Tweede Kamer. Slechts in het uiterste geval wil hij daar van afzien, zo zei hij. ,,Hier past terughoudendheid''. Een selectieve toepassing van het algemeen verbindend verklaren is een paardenmiddel, aldus Asscher in een afwijzende reactie op suggesties uit de Kamer.