Brussel lijkt deur op kier te zetten voor gebruik dierlijke kunstmestvervanger in Nederland: 'Na beperkingen weer beetje ademruimte voor boeren'

Na een reeks tegenslagen gloort er eindelijk een sprankje hoop voor onze boeren: Brussel lijkt de deur op een kier te zetten voor het gebruik van een dierlijke kunstmestvervanger in Nederland. ANP

Na een reeks tegenslagen gloort er eindelijk een sprankje hoop voor Nederlandse boeren: Brussel lijkt de deur op een kier te zetten voor het gebruik van een dierlijke kunstmestvervanger in Nederland.

Na een discussie van ruim tien jaar staat de Europese Commissie op het punt om zogeheten Renure-meststoffen toe te staan. De ingrediënten voor deze kunstmestvervanger kunnen worden afgevangen bij mestvergisters (groene energie) en waterzuiveringsinstallaties. Nederland is een van de grootste pleitbezorgers van deze innovatieve vondst.

Klassieke kunstmest