Burgerorganisaties: beperk staatssteun luchtvaartbedrijven

Burgerorganisaties: beperk staatssteun luchtvaartbedrijven ANP

Het coronavirus moet er niet toe leiden dat landen heel veel geld geven aan luchtvaartbedrijven. Dat vinden bijna honderd Europese burgerorganisaties, waaronder de Nederlandse organisaties Bewoners Omgeving Schiphol, SchipholWatch, Landelijk Burgerberaad Luchtvaart en Werkgroep Toekomst Luchtvaart.

Met het motto 'Save people, not planes' roepen de burgerorganisaties overheden maandag op de medewerkers in de vliegbranche ruimhartig te ondersteunen, maar eisen te stellen aan de directies en aandeelhouders van luchtvaartbedrijven op het gebied van woonomgeving, klimaat en milieu. In ruil voor steun moet de luchtvaartsector bijdragen aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen, zoals het beperken van de opwarming van de aarde met maximaal anderhalve graad, aldus de burgerorganisaties.