CLW: beschaafd land moet regie bij levenseinde anders organiseren

CLW: beschaafd land moet regie bij levenseinde anders organiseren ANP

Voor de rechtbank in Den Haag is maandag een zaak begonnen over het recht op regie bij het eigen levenseinde, en de hulp van anderen daarbij, na een als voltooid beschouwd leven. De zaak is tegen de Staat aangespannen door de Coöperatie Laatste Wil (CLW). De Staat zou, althans in de visie van CLW, de burgers van Nederland het recht op die regie onrechtmatig onthouden. Het zou "in een beschaafd land anders georganiseerd moeten worden", aldus de eisende partij bij aanvang.

CLW vindt dat de houding van de Nederlandse regering niet strookt met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat zegt onder meer dat "een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven" en dat "geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is".