Collegegeld niet omlaag in september na nieuwe inflatieberekening

Minister Robbert Dijkgraaf. Foto: ANP

Studenten hoeven er niet op te rekenen dat het collegegeld voor het studiejaar 2023/ 2024 plots wordt verlaagd als door nieuwe berekeningen de inflatie naar beneden wordt bijgesteld.

Dat schrijft minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap) nadat hier vragen over waren gesteld door Volt. Het collegegeld wordt vastgesteld op basis van inflatiecijfers, die waarschijnlijk halverwege 2023 lager zullen uitvallen als het statistiekbureau CBS de achterliggende rekensom verandert. Dat is volgens de minister te kort dag om het collegegeld nog aan te passen.

Door de hoge inflatiecijfers hebben studenten in september 2023 te maken met een stijging van het collegegeld van 105 euro. Nadat Rusland een oorlog was begonnen tegen Oekraïne bereikte de inflatie recordhoogten, onder meer vanwege de hoge energieprijzen.

De hoge inflatiecijfers - ook in vergelijking met andere Europese landen - leidden tot kritiek op het CBS. De statistici gingen in hun berekeningen uit van de zeer hoge kosten van een nieuw energiecontract. Dat terwijl veel huishoudens een goedkoper contract hadden lopen dat voor de energiecrisis was afgesloten. Dat leidde tot een ,,overschatting” van de inflatie, zo heeft het CBS toegegeven. Daarom wil het statistiekbureau de methode medio 2023 aanpassen.

‘Gebalanceerd pakket voor studenten’

Laurens Dassen van Volt had vragen gesteld aan de wetenschapsminister over de gevolgen hiervan voor het collegegeld. Hij haalde een artikel van het universiteitsblad DUB aan waarin staat dat het collegegeld op basis van de nieuwe berekeningen niet met 105 euro zou stijgen, maar tussen de 67 en 85 euro. Het precieze bedrag hangt af van de berekening waar het CBS voor zal kiezen.

Volgens Dijkgraaf komt deze nieuwe berekening van het CBS te laat om het collegegeld nog aan te kunnen passen. Het kabinet stelt de hoogte van het collegegeld namelijk vast voor 1 november voorafgaand aan het nieuwe collegejaar, zodat ,,zowel studenten als hogeronderwijsinstellingen hier rekening mee kunnen houden”.

Bovendien past het CBS de oude inflatiecijfers, waar het collegegeld op is gebaseerd, niet met terugwerkende kracht aan. De nieuwe inflatieberekening werkt daardoor ,,op zijn vroegst” pas in het collegejaar 2024/2025 door op het collegegeld.

Bovendien is de minister van mening dat er een ,,gebalanceerd pakket ligt voor studenten” om tegemoet te komen aan de hoge prijzen. Hij wijst erop dat studenten het volgende collegejaar weer studiefinanciering ontvangen en dat uitwonende studenten dan tijdelijk 165 euro extra krijgen per maand.

Vicevoorzitter Landelijke Studentenvakbond

Volgens vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Janique Scharenborg is het ,,oneerlijk dat de minister het bedrag niet wil verlagen als studenten daar wél recht op hebben”.

Ook dat de hoogte van het bedrag voor 1 november moet worden vastgesteld zodat studenten daar rekening mee kunnen houden is volgens haar ,,natuurlijk geen argument om het bedrag niet te verlagen”.

Nieuws

Meest gelezen

menu