Commissie: snelle compensatie voor werkende met beroepsziekte

Commissie: snelle compensatie voor werkende met beroepsziekte ANP

Mensen die ziek zijn geworden door werk waarbij ze zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen, moeten "snel en zonder hoge drempels" een beroep kunnen doen op een financiële tegemoetkoming. Dat zegt een commissie die hier onderzoek naar heeft gedaan. Daarnaast moet er meer gedaan worden om beroepsziekten te voorkomen. Bedrijven die hier nalatig in zijn, verdienen een boete, oordeelt de adviescommissie onder leiding van PvdA'er en oud-vakbondsman Ton Heerts.

Jaarlijks sterven meer dan 4000 mensen aan het gevolg van een ziekte die ze door hun werk hebben opgelopen. Na een onderzoek naar mensen die op een NS-werkplaats in Tilburg waren blootgesteld aan chroom-6, vroeg het kabinet aan Heerts om advies uit te brengen over een schadeafhandeling. Ook medewerkers van Defensie zijn tussen 1984 en 2006 onvoldoende beschermd tegen de gevolgen van werken met chroom-6. Het ministerie was op de hoogte van de schadelijke effecten, maar verzweeg dit.