Corona-diploma’s en lager niveau: studenten haken meer en meer af

Het aantal studenten dat vroegtijdig met hun opleiding stopt, stijgt weer flink. Een van de oorzaken: de makkelijker vergeven ’corona-diploma’s’ in het voortgezet onderwijs.

Een docent geeft het vak 'Statistics' voor een bijna lege collegezaal op Tilburg University.

Een docent geeft het vak 'Statistics' voor een bijna lege collegezaal op Tilburg University.

In het mbo, hbo en wo vielen in schooljaar 2021-2022 veel meer studenten uit dan in de twee jaar ervoor, stelt een rapportage van het ministerie van Onderwijs.