Coronacrisis leidt tot flinke daling CO2-uitstoot in 2020

Coronacrisis leidt tot flinke daling CO2-uitstoot in 2020 ANP

De CO2-uitstoot in Nederland daalt door de economische neergang vanwege de coronacrisis met minimaal 24 tot maximaal 29 procent ten opzichte van 1990. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een studie over de effecten van de coronacrisis op de Nederlandse emissies in 2020.

Het PBL heeft als uitgangspunt voor zijn analyse de scenario's genomen die het Centraal Planbureau (CPB) in maart heeft uitgebracht over de gevolgen van de coronacrisis voor de economie. Het eerste CPB-scenario gaat uit van een kortdurende crisis, waarbij de crisis met name het tweede kwartaal van 2020 raakt en het herstel inzet vanaf het derde kwartaal. Hiervoor schat het PBL een daling van de emissies in 2020 op 6 tot 7 megaton en een reductie van 24 tot 25 procent ten opzichte van 1990.