'Coronaonderzoek moet breder en op één platform'

'Coronaonderzoek moet breder en op één platform' ANP

Een groep wetenschappers wil dat er een nationaal onderzoeksplatform komt om Nederland zo goed mogelijk uit de coronacrisis te leiden. Daar moet al het wetenschappelijk onderzoek samenkomen om tot de beste exitstrategieën te komen. De hoogleraren en docenten van diverse universiteiten vrezen dat er anders te veel kleinschalige projecten ontstaan. "Versnippering dreigt", schrijven ze in een ingezonden brief in NRC met als kop: Gebruik ons om de crisis te bezweren.

Momenteel is er een groep van ongeveer veertig epidemiologen, modelleurs, wiskundigen en psychologen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ondersteunt met het doorrekenen van exitstrategieën. Maar die groep is te klein, stelt Denny Borsboom. Hij is hoogleraar psychologische methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam en initiatiefnemer van de brief. "Er liggen te veel volledig nieuwe vragen."

Volgens Borsboom zijn bijvoorbeeld ook biologen, economen en andere gedragswetenschappers dan psychologen nodig om alle vraagstukken op te lossen. "Al deze vakgebieden moeten samenwerken om exitstrategieën te ontwerpen, door te rekenen, te helpen effectueren, en te evalueren", staat in de brief.

Het onderzoeksplatform moet er liever vandaag dan morgen al zijn. "Er is niet eerder zo veel haast geweest bij een Nederlands onderzoeksprogramma", aldus de briefschrijvers.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu