'Crisis geen vrijbrief om Tweede Kamer te passeren'

'Crisis geen vrijbrief om Tweede Kamer te passeren' ANP

Een crisis is geen vrijbrief om de wet te overtreden. Ook in moeilijke tijden moet vooraf verantwoording worden afgelegd over de manier waarop de overheid belastinggeld besteedt. Die waarschuwing geeft de Algemene Rekenkamer aan het kabinet en de Tweede Kamer.

De Rekenkamer constateert dat vorig jaar voor het eerst sinds 2008 een te groot deel van de rijksuitgaven onrechtmatig was. Daar is sprake van als voor meer dan 1 procent, ofwel een bedrag van 2,5 miljard euro, de verantwoording aan het parlement niet in orde was. Dat gold in 2019 onder meer voor de aankoop van een aandelenbelang in Air France-KLM ter waarde van bijna 750 miljoen euro.