'Crisis geen vrijbrief om Tweede Kamer te passeren'

'Crisis geen vrijbrief om Tweede Kamer te passeren' ANP

Een crisis is geen vrijbrief om de wet te overtreden. Ook in moeilijke tijden moet vooraf verantwoording worden afgelegd over de manier waarop de overheid belastinggeld besteedt. Die waarschuwing geeft de Algemene Rekenkamer aan het kabinet en de Tweede Kamer.

De Rekenkamer constateert dat vorig jaar voor het eerst sinds 2008 een te groot deel van de rijksuitgaven onrechtmatig was. Daar is sprake van als voor meer dan 1 procent, ofwel een bedrag van 2,5 miljard euro, de verantwoording aan het parlement niet in orde was. Dat gold in 2019 onder meer voor de aankoop van een aandelenbelang in Air France-KLM ter waarde van bijna 750 miljoen euro.

De coronacrisis maakt de waarschuwing van de Rekenkamer "alleen maar nog actueler", zegt collegelid Francine Giskes van de Rekenkamer. Nu het kabinet met miljarden strooit om bedrijven en banen te redden, rijst de vraag of het parlement daar voldoende in wordt gekend, en of er wel zinnig met dat geld wordt omgesprongen. "Pas op voor het hellende vlak", waarschuwt zij.

Rekenkamer-president Arno Visser roept op de huidige crisis niet te gemakkelijk als "ongekend en uniek" te bestempelen. "Het gevaarlijke is dat je dan niet meer leert van het verleden. Er zijn eerder crises geweest waarin bedrijven steun ontvingen." Het goed informeren en raadplegen van de Kamer is meer dan een "technocratische exercitie", zegt hij verder.

De Rekenkamer wil daar volgens Visser overigens niet pas volgend jaar achteraf zijn licht over laten schijnen. Over de manier waarop al dit jaar gekeken kan worden naar rechtmatigheid en doelmatigheid van de enorme uitgaven aan coronasteun, wordt nog nagedacht.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu