DNA-onderzoekers NFI overbelast

DNA-onderzoekers NFI overbelast ANP

De afdeling die het DNA-onderzoek doet bij het Nederlands Forensisch Instituut is overbelast, met ziek personeel en vertraging van onderzoeken naar misdrijven tot gevolg. Bij cruciale onderdelen van de afdeling is het ziekteverzuim zelfs 8 procent of hoger en dreigen nog meer mensen te bezwijken onder de druk.

De ondernemingsraad van het NFI heeft dat laten weten aan het ANP. De or zegt meerdere keren aandacht te hebben gevraagd voor het ontstaan van de ,,zorgwekkende situatie'', maar verbeteringen zijn uitgebleven.

De afdeling voor het DNA-onderzoek is cruciaal voor de opsporing van misdadigers in Nederland. Het NFI maakte deze week al bekend dat ruim 250 DNA-onderzoeken soms maanden vertraging hebben opgelopen.

Zware wissel

Volgens de ondernemingsraad trekken een lopende reorganisatie van de afdeling en de bezuinigingen die het NFI nog boven het hoofd hangen een zware wissel. ,,Het afdelingsmanagement geeft weinig blijk van gevoel voor de inhoud van het werk en heeft te weinig oog voor het welzijn van de medewerkers'', aldus de ondernemingsraad. Die noemt het beleid technocratisch en heeft al eerder het vertrouwen in de directeur opgezegd.

Tegelijkertijd komen er veel nieuwe zaken binnen. Volgens de ondernemingsraad wordt de DNA-afdeling al meer dan een jaar te zwaar belast. Omdat door de geplande bezuinigingen ruim tien van de ruim honderd voltijdbanen moeten verdwijnen, verwacht de ondernemingsraad dat de situatie verder zal verslechteren.

Oplossingen

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen van de SP spreekt van een ,,volstrekt onwenselijke’’ situatie. ,,Vertraging bij dit soort onderzoeken leidt tot grote risico’s voor het opsporen van criminelen. Het management van het NFI heeft niet geluisterd naar het personeel en de minister van Veiligheid en Justitie heeft niet geluisterd naar de zorgen vanuit de Tweede Kamer. Dit kunnen we niet accepteren, de minister moet ingrijpen.’’

Het NFI stelt dat een combinatie van factoren tot de huidige situatie heeft geleid. ,,Niet alleen de reorganisatie, maar ook een onvoorziene hoge instroom van zaken. De directie en het afdelingsmanagement erkennen dat de medewerkers een zware tijd doormaken. Daarom wordt de situatie intern goed besproken en wordt continu gezocht naar oplossingen voor het ziekteverzuim.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu