Veel animo voor saneringsregeling visserij. Een derde visserijbedrijven wil zich laten uitkopen

Viskotters liggen aan de kade in de vissershaven in Harlingen. Foto: Anton Kappers

Het animo voor de saneringsregeling visserij is groot, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

82 van de 284 kotterschepen willen zich door de overheid laten uitkopen. Een aantal aanvragen is al eerder afgewezen.