Extra geld rijkscultuurfondsen voor kunstenaars en kleine musea

Extra geld rijkscultuurfondsen voor kunstenaars en kleine musea ANP

De zes rijkscultuurfondsen hebben, vanwege de coronacrisis en vanuit de eigen budgetten, samen 15 miljoen euro gereserveerd voor onder meer gedupeerde kunstenaars, galeries en kleine musea. Dat meldt het Mondriaan Fonds, dat zelf 4 miljoen vrijmaakt.

Over de brug komen verder het Fonds Podiumkunsten, het Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Het geld is vooral voor werk en opdrachten voor makers én voor instellingen die bij niet de doelgroep van het aanvullend steunpakket van 300 miljoen van het kabinet horen.

Het geld komt uit reserves en is ook vrijgekomen door herbestemming van bepaalde budgetten. Het bedrag is aanvullend op de verschillende maatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu