Extra geld rijkscultuurfondsen voor kunstenaars en kleine musea

Extra geld rijkscultuurfondsen voor kunstenaars en kleine musea ANP

De zes rijkscultuurfondsen hebben, vanwege de coronacrisis en vanuit de eigen budgetten, samen 15 miljoen euro gereserveerd voor onder meer gedupeerde kunstenaars, galeries en kleine musea. Dat meldt het Mondriaan Fonds, dat zelf 4 miljoen vrijmaakt.

Over de brug komen verder het Fonds Podiumkunsten, het Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie.