Farmers Defence Force verwacht grote boerenacties. 'We hebben het mes dwars in de bek'

Foto: ANP

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) verwacht dat er de komende tijd grote acties gaan komen van boeren tegen het stikstofbeleid van de overheid. Volgens voorzitter Mark van den Oever van FDF is „de maat helemaal vol” en is actiebereidheid onder boeren heel groot.

Van den Oever reageerde op de vrijdag gepresenteerde kabinetsplannen rondom stikstof en landbouw, die boeren drastisch zullen raken. In sommige gebieden zullen veel boeren weg moeten. „Het overtreft onze stoutste verwachtingen wat ze over ons heen storten”, zegt Van den Oever.

De FDF-voorman zegt dat de stemming onder zijn achterban heel anders is dan eerst. „We hebben het mes dwars in de bek.” Volgens Van den Oever is er maandag overleg over acties met trekkers. Vorig jaar juli was er een grote actie met tractoren tegen het stikstofbeleid en voorstellen om de veestapel in te krimpen en boeren uit te kopen. Daarbij werd onder meer geprotesteerd op het Malieveld in Den Haag met honderden tractoren.

Boerencollectief Agractie heeft al gezegd op woensdag 22 juni met trekkers actie te gaan voeren in Den Haag tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem. Agractie heeft daartoe een oproep gedaan en verwacht dat veel boeren zich zullen aansluiten. Voorman Bart Kemp waarschuwde dat dit ook veel verkeershinder kan opleveren door tractoren op de weg.

Agractie verwacht dat leden van andere boerenorganisaties zoals LTO Nederland en FDF ook naar Den Haag komen voor het protest.

Natuurorganisaties staan achter stikstofaanpak kabinet

Natuurorganisaties zeggen ondertussen de stikstofaanpak van het kabinet te steunen. Onder meer Wereld Natuur Fonds, Milieufederaties en Vogelbescherming Nederland roepen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) op „snel werk te maken” van de uitvoering van haar plannen.

Volgens de organisaties zijn de nu gemaakte keuzes „pijnlijk, maar noodzakelijk om de natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden.” Ook zeggen de organisaties dat herstel van de natuur „niet langer kan wachten.”

„Als gevolg van een overmaat aan stikstof hangt het voortbestaan van veel soorten planten en dieren, zoals tapuit en kleine heivlinder, aan een zijden draad. Met de doelen om de stikstofuitstoot fors terug te dringen, zet de minister een duidelijke stap naar een structurele oplossing”, aldus de natuurorganisaties.

Nieuws

menu