Frictie in coalitie tijdens onderwijsdebat over coronacrisis

Frictie in coalitie tijdens onderwijsdebat over coronacrisis ANP

Tijdens een debat over coronamaatregelen op scholen is D66 in de clinch geraakt met de andere coalitiepartijen. Het betoog van Paul van Meenen (D66) stuitte al vroeg in het debat op weerstand.

Om de ventilatie in scholen op orde te krijgen, moeten schoolbesturen de richtlijnen in het bouwbesluit volgen. Er is ook een commissie opgericht die zich bezighoudt met ventilatie op scholen.

Van Meenen vindt dit te weinig. Ook is er volgens hem niet duidelijk of mondkapjes nu wel of niet gedragen dienen te worden. "Onparlementair gezegd: scholen doen maar wat." Hij wil een OMT-advies dat meer duidelijkheid geeft voor scholen.

Het kwam hem op kritiek te staan van medecoalitiepartijen. "Ik schrik van hoe Van Meenen hier de scholen wegzet", zegt CDA-lid Michel Rog. Volgens het CDA is het beleid dat er nu ligt eenduidig.

Landelijke lijn

De VVD vindt dat D66 het onmogelijke vraagt van de regering. "Er moet een landelijke lijn komen, maar ook ruimte voor onderlinge verschillen tussen de scholen. Die druk kunnen we niet bij het OMT neerleggen", zegt Rudmer Heerema (VVD).

ChristenUnie-lid Eppo Bruins begrijpt onzekerheid op scholen. "Maar het zijn professionele bestuurders, die daarmee kunnen omgaan." Volgens Bruins maakt D66 "een karikatuur" van de situatie.

Van Meenen neemt het scholen niet kwalijk dat ze vragen hebben, maar wil dat de overheid meer regie pakt. "Ik verwacht meer dan wat er nu ligt."

"Je beste vrienden zitten in de coalitie", grapte Van Meenen naar aanleiding van de kritiek.

Nieuws

menu