GGZ, ActiZ en NVZ niet open over declaraties

GGZ, ActiZ en NVZ niet open over declaraties ANP

De zorginstellingen GGZ Nederland, ActiZ en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) willen geen transparantie geven over de declaraties van de bestuurders. De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben wel gehoor gegeven aan de wens van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om hun leden op te roepen tot volledige transparantie.

"Bestuurders van zorginstellingen zouden de maatschappelijke discussie over hun declaraties moeten aangrijpen om te laten zien dat zij zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie als het gaat om het zinnig en zuinig omgaan met geld in de zorgorganisatie'', schrijft de minister in een dinsdag aan de Tweede Kamer verzonden brief. Ze "betreurt'' dat GGZ Nederland, ActiZ en de NVZ haar standpunt niet delen.