Gebrekkige informatie bijdrage thuishulp

Hulpbehoevenden worden niet of nauwelijks geïnformeerd door gemeenten over de hoogte van de eigen bijdrage voor hun ondersteuning. Hierdoor worden zij maanden later overvallen door soms zeer hoge facturen die zij niet zomaar kunnen betalen. Dat concludeert de Nationale ombudsman in een woensdag verschenen rapport.

Het gaat om onder meer chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die thuiszorg nodig hebben. De ombudsman concludeert dat deze groep de dupe is geworden van de ingewikkelde uitvoering van de taakverdeling tussen rijksoverheid en gemeenten. Gemeenten zijn volgens de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verplicht om mensen van tevoren te informeren over de eigen bijdrage. Maar in de praktijk blijkt dat gemeenten dit vaak zelf niet weten.

Nieuws

menu