Geen extra stembureaus nodig

Geen extra stembureaus nodig ANP

Er hoeven landelijk geen extra stembureaus te komen voor het Oekraïne-referendum op 6 april. Dat is de uitkomst van het kort geding dat Stichting Forum voor Democratie tegen minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken had aangespannen.

Forum voor Democratie meende dat relatief veel gemeenten te weinig stembureaus openden. Daardoor werden volgens Forum vooral ouderen en gehandicapten benadeeld. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet vastgesteld kan worden dat de gemeenten in het algemeen tekortschieten in hun taak.

Forum wilde dat Plasterk maatregelen trof en gemeenten ertoe zou aanzetten om in ieder geval evenveel stembureaus in te stellen als bij de verkiezingen voor de provinciale staten in 2015. De rechter oordeelt dat niet wettelijk is voorgeschreven hoeveel stembureaus er moeten worden geopend.

GeenPeil

,,De individuele gemeenten moeten hiervoor hun eigen afweging maken met inachtneming van de lokale situatie. Als het Forum voor Democratie van mening is dat deze afweging onjuist is, moet zij zich tot het college van burgemeester en wethouders van die gemeenten richten’’, aldus de rechter. In een vergelijkbare rechtszaak tegen de gemeente Oldenzaal wees de rechter de eis van GeenPeil om meer stembureaus te openen ook af.

De Staat hoeft gemeenten ook geen extra geld te geven. De rechter wees dat verzoek af. ,,Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn hierover al afdoende afspraken gemaakt.’’ De rechter vindt ook dat niet kan worden gezegd dat de minister niets heeft gedaan ter bevordering van een goede voorbereiding en goed verloop van het referendum.

Nieuws

Meest gelezen

menu