Geloof speelt kleinere rol in Nederland

Geloof speelt kleinere rol in Nederland ANP

Geloof en God spelen een steeds minder belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit onderzoek dat KRO Kruispunt heeft laten doen. Het onderzoek laat zien dat Nederland niet alleen geen christelijk land meer is, maar dat ook de verwachte opmars van spiritualiteit niet doorzet.

Ruim 68 procent van de Nederlanders geeft aan buitenkerkelijk te zijn, 25 procent is christelijk, 5 procent is moslim en 2 procent hangt een niet-christelijke godsdienst aan. Bijna een kwart van de mensen zegt atheïst te zijn. In 2006 was dat nog 14 procent. Verder beschouwt 31 procent zichzelf als spiritueel, terwijl dat een paar jaar geleden nog 40 procent was. Ook het aantal mensen dat gelooft in iets als een hogere macht is afgenomen van 36 naar 28 procent.

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt bovendien dat religie geen bepalende rol meer moet hebben op meerdere vlakken binnen de samenleving. Zo moet de politiek vrij zijn van geloof, maar ook tegen onderwijs op godsdienstige grondslag wordt negatief aangekeken.

Hemel

Opvallend is dat geloof ook binnen de kerk afneemt. Nog maar 13 procent van de katholieken gelooft in de hemel en minder dan de helft van de katholieken gelooft dat Jezus de zoon van God is. Binnen de protestantse kerken is minder sprake van zogenoemde secularisatie.

Het onderzoek 'God in Nederland' wordt sinds 1996 iedere tien jaar herhaald. Ruim 2100 Nederlanders wordt gevraagd naar welke en hoe geloof een rol in hun leven speelt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu