Gesprekken bewindsliedenTeeven-deal openbaar

Gesprekken bewindsliedenTeeven-deal openbaar ANP

De Tweede Kamer zal verslagen krijgen van de gesprekken die de onderzoekscommissie-Oosting voert met justitieminister Ard van der Steur en zijn staatssecretaris Klaas Dijkhoff over de nasleep van de Teeven-deal. Daarmee wordt alles wat de bewindslieden daarover aan de commissie vertellen dus openbaar, tegelijk met de presentatie van haar eindrapport.

De Kamer had daarom gevraagd. Gespreksverslagen van alle andere betrokkenen moeten ,,in principe geheim blijven, opdat ze in volledige vrijheid kunnen verklaren wat zij willen verklaren'', schrijft Van der Steur vrijdag aan de Tweede Kamer.

Nieuws

menu