Gezondheidsraad: voorrang voor 70+ bij pneumokokkenvaccinatie

Gezondheidsraad: voorrang voor 70+ bij pneumokokkenvaccinatie ANP

De Gezondheidsraad adviseert te beginnen met de mensen van 70 tot en met 79 jaar bij de vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken die dit najaar van start gaat. Zij hebben zowel bij ziekte door pneumokokkeninfectie als bij een coronabesmetting een hoger risico op een ernstig verloop daarvan. Dat schrijft de raad aan staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS.

Twee jaar geleden adviseerde de Gezondheidsraad mensen van 60 tot 80 jaar eens in de vijf jaar te vaccineren tegen pneumokokken. Dat zou het aantal longontstekingen, gevallen van hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en voortijdige sterfte kunnen verminderen. Het RIVM was bezig een vaccinatieprogramma samen te stellen waarin vanaf dit najaar de mensen die 60, 65, 70 en 75 worden een uitnodiging krijgen zich te laten vaccineren tegen pneumokokken. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS had de raad gevraagd of de Covid-19-pandemie aanleiding is om bepaalde groepen voorrang te gaan geven.

Omdat in de te vaccineren groep de mensen met de hoogste leeftijden het meest kwetsbaar zijn, adviseert de raad nu 70 tot en met 79-jarigen als eerste vaccinatie aan te bieden tegen pneumokokken, te beginnen bij de oudsten. De beschikbare doses vaccin en uitvoeringsaspecten bepalen welke leeftijdsgroepen precies met voorrang vaccinatie aangeboden kan worden.

De raad vindt het verder aannemelijk dat mensen die longschade hebben opgelopen door Covid-19 bevattelijker zijn voor een pneumokokkeninfectie. Deze groep moet dus voortaan een medische indicatie krijgen voor de vaccinatie tegen pneumokokken, luidt het advies.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu