Greenpeace verbaasd over staatssteun agrosector zonder eisen

Greenpeace verbaasd over staatssteun agrosector zonder eisen ANP

Greenpeace heeft het kabinet opgeroepen groene voorwaarden te stellen aan de financiële compensatie voor de agrosector. De milieuorganisatie is verbaasd over de staatssteun van 650 miljoen voor de sierteelt- en fritesaardappelsector "zonder enkele voorwaarden". Volgens Greenpeace is de sierteelt grootverbruiker van gif en is de sector daardoor mede debet aan de natuurcrisis.

"Het is ondenkbaar dat we de intensieve landbouw overeind houden met belastingcenten van de burger", stelt Joris Thijssen, directeur van Greenpeace Nederland. "Als maatschappij staan we sectoren bij om samen door de coronacrisis te komen, maar niet ten koste van het klimaat en de natuur. Door nu de miljardensteun in een toekomstbestendig landbouwbeleid te investeren, behaal je winst in de toekomst."

Greenpeace pleit ervoor dat bedrijven die vragen om financiële steun "onderdeel worden van de groene toekomst" door een omslag te maken naar ecologische landbouw. Coronasteun kan dan worden aangeboden als lening die wordt kwijtgescholden wanneer de boer zijn afspraken voor een duurzamere productie nakomt, stelt Greenpeace voor. Volgens de instantie wordt daarmee een nodige stap gezet in het zowel economisch als ecologisch gezond maken van het Nederlandse landbouwsysteem.

Een andere optie is volgens Greenpeace te kiezen voor warme sanering. "Door nu te beginnen met het opkopen van boerenbedrijven met de hoogste milieubelasting, zal de gemiddelde duurzaamheid van de gehele sector snel toenemen en worden marktoverschotten aangepakt", aldus Thijssen in zijn brandbrief aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu